Privacy en Cookie Statement

SIDEKICK4YOU neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus, gaat hier zorgvuldig mee om en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van SIDEKICK4YOU bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

SIDEKICK4YOU kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je -persoonlijk danwel via een bedrijf- diensten en/of producten van SIDEKICK4YOU bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. SIDEKICK4YOU verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

SIDEKICK4YOU kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Contactgegevens: SIDEKICK4YOU gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
 • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt SIDEKICK4YOU de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van SIDEKICK4YOU. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van SIDEKICK4YOU en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.
 • Bezoekersgegevens: op de website van SIDEKICK4YOU -hierna aangeduid als: de Website- worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: SIDEKICK4YOU gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en indien van toepassing creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

SIDEKICK4YOU kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal SIDEKICK4YOU de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 • Dienstverleners: SIDEKICK4YOU deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor SIDEKICK4YOU correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit SIDEKICK4YOU een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SIDEKICK4YOU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tenslotte verstrekt SIDEKICK4YOU jouw persoonsgegevens uitsluitend aan andere derden na jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

SIDEKICK4YOU maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies om statistieken bij te houden en social media integratie mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer/device. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt en is niet schadelijk voor je device.

SIDEKICK4YOU gebruikt de volgende cookies op de Website:

 • Functionele cookies: die benodigd zijn voor een goede en soepele werking van de Website en die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen, zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen.
 • Tracking cookies: met jouw toestemming plaatst SIDEKICK4YOU tracking cookies op jouw apparatuur. Hierdoor kan SIDEKICK4YOU de marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. SIDEKICK4YOU kan hierdoor zien dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van SIDEKICK4YOU bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient ervoor om advertenties af te stemmen op jouw profiel.
 • SIDEKICK4YOU maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service, zoals Google Analytics. Via deze cookies krijgt SIDEKICK4YOU inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan SIDEKICK4YOU de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees meer over het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en over het specifieke privacybeleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 • De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. SIDEKICK4YOU heeft hier geen invloed op. SIDEKICK4YOU heeft Google geen toestemming gegeven om de via SIDEKICK4YOU verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • De reactiemodule op de blogartikelen maakt gebruik van het comment-systeem van Bateaux Theme. Deze plugin maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd en voor analyse van je gebruikersgedrag. Bateaux Theme heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan SIDEKICK4YOU verstrekt.
 • Social media Cookies: Tenslotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te delen, linken of te tweeten. 
SIDEKICK4YOU wil het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. SIDEKICK4YOU draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SIDEKICK4YOU bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor SIDEKICK4YOU jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt SIDEKICK4YOU jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sidekick4you.nl. SIDEKICK4YOU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

SIDEKICK4YOU neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SIDEKICK4YOU heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door SIDEKICK4YOU, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door SIDEKICK4YOU verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met SIDEKICK4YOU via info@sidekick4you.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door SIDEKICK4YOU, verzoekt SIDEKICK4YOU je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@sidekick4you.nl. SIDEKICK4YOU zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met de reactie, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

SIDEKICK4YOU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Over SIDEKICK4YOU

www.sidekick4you.nl is een website van SIDEKICK4YOU.
SIDEKICK4YOU wordt beheerd door Ramona Stravers-Versluis en is als volgt te bereiken:
Adres: Nieuwe Rijksweg 43
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62198017
E-mailadres: info@sidekick4you.nl
Lexmond, mei 2018
Download hier de Privacy en Cookie Statement